نمایندگان ادوارمجلس از شهرستان های خرامه، سروستان و کوار

 

 

اسامی نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

از حوزه انتخابیه شهرستانهای خرامه ، سروستان و کوار

به بهانه یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی

 

دور اول

محمدامین سازگار نژاد

دور دوم

مهدی قائمی فرد

دور سوم

احمد خارستانی

دور چهارم

اسماعیل نوروزی

دورپنجم

مصطفی زارعی

دور ششم

سعدالله روستا

دور هفتم

زین العابدین طهماسبی

دور هشتم

نصراله کوهی

دور نهم

داریوش اسماعیلی

دور دهم

داریوش اسماعیلی

دور یازدهم

عبدالعلی رحیمی مظفری

دور دوازدهم

تایارکراخواهد و میلش به که باشد.

آراء راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان های خرامه، سروستان و کوار

=====================================================================

منتخب اولین دوره مجلس از حوزه انتخابیه خرامه سروستان و کوار

 

 

 

 

محمدامین سازگارنژاد

نام پدر : محمدحسن

سال تولد : 1331
محل تولد : شیراز

زمان:

24 اسفند 1358

حوزه انتخابیه : فارس خرامه ،سروستان و کوار))
تعداد آراء : 15,700 درصد آراء : 74.40

 

 

 • دور دوم

 

 منتخب دومین  دوره مجلس از حوزه انتخابیه خرامه سروستان و کوار

 

 

 

 

 

مهدی ملای سمنانی (قائمی فر)

یا مهدی قائمی فر

 

نام پدر : علی اکبر

سال تولد : 1333

 

نماینده معمم مردم حوزه انتخابیه  شهرستان های خرامه سروستان و کوار

 

سمنانی پس از مدتی نام خانوادگی خود را به قائمی فر تغییر داد.

 

او در 26  فروردین 1363 توانست با کسب ۷۳٫۸۰ درصد از کل آراء ماخوذه۳۵٬۲۶۰ به مجلس راه یابد.

 

 

 

 

دوره نمایندگی

تعداد کل آراء

درصد آراء ماخوذه

حوزه نمایندگی

دوم

۳۵۲۶۰

۷۳٫۸

سروستان

 

 

 

 

قائمی فر در حال حاضر ریاست پردیس دانشگاه قران و حدیث را بعهده دارد

 

 

 

 • سومین دوره

 

 

منتخب سومین دوره مجلس از حوزه انتخابیه خرامه سروستان و کوار

 

 

 

 

احمد خارستانی

 

نام پدر : کهزاد

 

سال تولد : 1334

حوزه انتخابیه : فارس (خرامه / سروستان / کربال)

 

تعداد آراء : 37,062 درصد آراء : 53.70

مرحله اول سومین دوره انتخابات مجلس در تاریخ 19 فروردین سال 67  برگزار شد

که در مرحله اول هیچکدام از نامزدها نتوانستند رأی لازم را کسب کنند

و در دور دوم  رقابت بین آقای احمد خارستانی از خرامه و آقای توفیق زاده صورت گرفت و  آقای خارستانی در مرحله دوم با 20 هزار رای به مجلس راه یافتند.

 

 

 

 • دوره چهارم

 

 

 

منتخب چهارمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه خرامه سروستان و کوار

 

 

 

اسماعیل نوروزی

 

 • اسماعیل    نوروزی

 

متولد 1327

 

 

     ذوره نمایندگی

محل تولدشیراز

استانفارس

حوزه انتخابیهخرامه سروستان و کوار

چهارم

آراء ماخوذه27188

کل آراء47989

درصد آرا56/6

 

 

 

در مرحله اول  ازچهارمین دوره انتخابات مجلس در تاریخ 21 فروردین 1371 برگزار شد.

هیچکدام از کاندیداها نتوانستند رأی لازم را کسب کنند و آقای احمد خارستانی از خرامه و آقای اسماعیل نوروزی از کوار  به دور دوم راه پیدا کردند

وسرانجام  در  آقای اسماعیل نوروزی با کسب 27 هزار رای از مجموع 47989 برگ رای  (  57 درصد آرا )به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

 

 

 • دور پنجم

 

منتخب پنجمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه خرامه سروستان و کوار

 

 

 

 

 

حاج مضظفی زارعی

 

 

 

نام

نام خانوادگی:

تاریخ تولد1338

مصطفی

 زارعی

محل تولدبنجیر

استانفارس

حوزه انتخابیهخرامه سروستان و کوار

آراء ماخوذه40294

کل آراء77926

درصد آرا51/7

 

 

 

 

 • دوره پنجم

 

 

پنجمین دوره انتخابات مجلس در تاریخ 18 اسفند 1374 برگزار گردید .

در مرحله اول هیچکدام از نامزدها رأی لازم را کسب نکردند و کار به دور دوم کشیده شد .

در دور دوم آقای مصطفی زارعی از خرامه که معاون بخشداری بود با آقای قنبری از سروستان به رقابت پرداختند که  آقای مصطفی زارعی از رقیب پیشی گرفت.

در دور دوم تعداد 77926 هزار نفر شرکت کردند که آقای مصطفی زارعی ( با 36 سال سن)  و کسب  حدود 40 هزار  رأی (51 درصد آرا )  به مجلس راه یافت.

 

 

 

 • دوره ششم:

 

منتخب ششمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه خرامه سروستان و کوار

 

 

 

سال تولد : 1336

محل تولد : کوار

حوزه انتخابیه : فارس (خرامه / سروستان / کربال)

تعداد آراء : 126,570 درصد آراء : 27.00

ششمین دوره انتخابات مجلس در تاریخ  30 بهمن 1378 برگزار شد

و آقای سعدالله روستا با کسب  34 هزار رأی  ( 27 درصد آرا ) از مجموع 570 126  رأی به عنوان دومین نماینده از کوار به مجلس راه یابد.

 

 

 • هفتمین دوره

 

 

منتخب هفتمین  دوره مجلس از حوزه انتخابیه  خرامه سروستان و کوار

 

 

 

 

سال تولد : 1337

محل تولد : شیراز

حوزه انتخابیه : فارس (سروستان / کربال / کوار)

تعداد آراء : 112,770 درصد آراء : 25.55

 

 

 

نام: 

 زین العابدین

تاریخ تولد: 1337

نام خانوادگی:

طهماسبی-سروستانی

محل تولد: شیراز

استان: فارس

حوزه انتخابیه: خرامه-سروستان-و-کوار

آراء ماخوذه: 28824

کل آراء: 112770

درصد آرا : 25/55

 

 

 

هفتمین انتخابات مجلس در اول اسفند سال 82 برگزار گردید .

  و آقای زین العابدین طهماسبی  با کسب 28824هزار رأی( 33 درصد آرا) از مجموع 112770 هزار رأی  از سروستان به مجلس هفتم راه پیدا کرد.

 

 

 

 • هشتمین دوره

 

 

منتخب هشتمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه خرامه سروستان و کوار

نصراله کوهی باغ اناری

 

 

 

 

 نصراله کوهی باغ اناری

حوزه انتخابیه : فارس (سروستان / کربال / کوار)

نام: 

 نصرالله

تاریخ تولد: 1338

نام خانوادگی:

 کوهی باغ اناری

محل تولد: شیراز

استان: فارس

حوزه انتخابیه: سروستان،خرامه و کوار

آراء ماخوذه: 39644

کل آراء: 98967

درصد آرا : 40/05

هشتمین دوره انتخابات مجلس در تاریخ 24 اسفند سال 86 برگزار شد و  آقای نصرالله کوهی  ازمجموع   98967 رأی با   39644 رأی  ( 40/05درصد کل آرا ).وارد مجلس شد.

 • نهمین دوره

 

منتخب نهمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه خرامه شهرستانهای  سروستان و کوار

 

 

 

آقای داریوش اسمعیلی

 

 

 

سال تولد : 1345

محل تولد : شهرستان خرامه مجله سجل آباد

فرزند قنبر

سوابق و فعالیت ها :


– استاد دانشگاه تهرانتحصیلات :

– دکتری زمین شناسی

حوزه انتخابیه : فارس (سروستان / کربال / کوار)

تعداد آراء : 31,816 درصد آراء : 30.51

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن

سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن

 سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن

نام: 

داریوش

تاریخ تولد: 1345

نام خانوادگی

اسماعیلی

محل تولد: خرامه

استان: فارس

حوزه انتخابیه: خرامه سروستان و کوار

آراء ماخوذه:

31816

 کل آراء:

 95620

درصد آرا : 30/51

 

نهمین انتخابات مجلس در تاریخ 12 اسفند 1390 برگزار شد

و آقای داریوش اسماعیلی از بین 9 نامزد سه شهرستان با کسب  31816 رأی از مجموع 95620 رأی

به عنوان نهمین نماینده  از جوزه انتخابیه خرامه، سروستان و کوار به مجلس راه پیدا کرد.

 

 

 

 • دوره دهم

 

 

منتخب دهمین دوره مجلس از حوزه انتخابیه شهرستان های خرامه سروستان و کوار

 

 

 


محل تولد : شهر خرامه محله سجل آباد

سال تولد : 1345


سوابق و فعالیت ها :


– استاد دانشگاه تهران

تحصیلات :

– دکتری زمین شناسی

حوزه انتخابیه : فارس (خرامه / سروستان)

تعداد آراء : 56,589 درصد آراء : 57.52

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن

انتخاب شايسته جناب آقای دکتر داریوش اسماعیلی به عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی معدن ایران با جکم ریاست جمهوری

 

نتیجه تصویری برای اسماعیلی نماینده خرامه

داریوش اسماعیلی نماینده مردم شهرستان های خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای

همانگونه که در جلسه ارائه عملکرد 9 ساله اعلام کرده بودبرای انتخابات دوره یازدهم نام‌نویسی نکرد.

جلسه ارائه گزارش عملکرد ۸ ساله نماینده مردم خرامه،سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی

عصر روز شنبه ۳۰ شهریورماه با حضور جمعی از معتمدین و مسئولین  شهرستان خرامه در سالن حافظ دانشگاه پیام نور خرامه برگزار شد.

نماینده مردم خرامه در مجلس به برگزاری جلسه وحدت در اواخر سال ۹۰ و انتخاب خود در این جلسه به عنوان کاندیدای وحدت اشاره کرد و گفت:

در طول این مدت علاوه بر پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه وظیفه دیگری بر دوش خود احساس میکردم و آن حفظ وحدت مردم و پرهیز از دامن زدن به مسائل تفرقه انگیز بود

و امروز در برابر خدا و مردم افتخار میکنم که توانستم این دستاورد ارزشمند که حاصل ازخودگذشتگی کاندیداهای دور قبل و فهم بالای مردم شهرستان بود را حفظ کنم.

اسماعیلی در ادامه به انتخابات دوره یازدهم مجلس اشاره کرد و اظهار داشت:

بنده به عنوان نماینده مردم فهیم شهرستان های خرامه، کوار و سروستان در دوره نهم و دهم مجلس، د

ر این مدت تمام تلاش خود را برای توسعه و پیشرفت این شهرستان ها به کار بستم

و امید وارم نماینده بعدی این خدمت رسانی با حفظ عدالت محوری را استمرار بخشد.وی همچنین با تاکید بر اینکه‌ برای انتخابات دوره یازدهم نام نویسی نمی کند گفت:

گرچه ماموریت من در مجلس، خرداد ماه ۹۹ پایان می یابد اما در هر سنگری باشم پیگیر و حامی توسعه شهرستان خواهم‌بود.

 

 

 •  دوره یازدهم

عبدالعلی رحیمی مظفری

متولد 1355 مظفری کوار

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی شیمی

سواق اجرایی:

فعالیت در معاونت فرهنگی سپاه فارس

استخدام سال 1381 وزارت نفت

نوبت کار ارشد پتروشیمی خوزستان

معاون گازرسانی مناطق فسا و مرودشت

مدیر بحران شرکت گاز فارس

رییس منطقه 1 گاز شیراز

رئیس بهره برداری گاز مرکز استان فارس

.

آقای عبدالعلی رحیمی مظفریر در تاریخ دوم اسفند 98با کسب ۳۷ هزارو ۷۷۱ رأی   از مجموع ۶۹ هزارو ۴۶۶ برگ رأی راهی بهارستان شد.

 

نام:

عبدالعلی رحیمی مظفری

محل سکونت:

کوار

تحصیلات:

کارشناسی ارشد – مهندسی شیمی

مهارتها:

هادی ویژه سیاسی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *