رود کروبندهای شش گانه

  رودخانه کــر شاهرگ حیاتی شهرستان خرامه   آب رود کرنسبتاً شيرين بوده و علاوه بر آبياري اراضي دشت‌هاي كربال، مرودشت، رامجرد و …به مصرف آب آشاميدني شيراز نيز مي‌رسد. عرض آن به‌طــور متوسط حدود 40 متر و عمق آن از6  تا  10  متر در نوسان است.       اين رودخانه با   278   كيلومترطـول،…

رویکردصنعتی شدن شهرستان خرامه

  صنعت در شهرستان خرامه   خشکسالی‌های چند ساله اخیر، علاوه بر تاثیرات منفی بردرآمد وشرایط اقتصادی ومعیشتی ، مهاجرت گسترده و رو  آوردن مردم به شغل های کاذب. و ازطرفی افــــــزایش نیروهای جوان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی جـــــــــــــویای کار و نبود فرصت شغلی مناسب در شهرستان خرامه ، موجب شد تا ضرورت تغییر…

نمایندگان عالی دولت درشهرستان خرامه و کربال

الف : فرمانداران شهرستان خرامه ، معاونین و بخشداران بخش مرکزی و کربال در تابعیت شهرستان خرامه.   داریوش دهقان   اولین فرماندار ونماینده عالی دولت درشهرستان خرامه           آقای داریوش دهقان یکی از بخشداران شهرستان کازرون و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی از اسفندماه سال 89 به عنوان…