رویکردصنعتی شدن شهرستان خرامه

  صنعت در شهرستان خرامه   خشکسالی‌های چند ساله اخیر، علاوه بر تاثیرات منفی بردرآمد وشرایط اقتصادی ومعیشتی ، مهاجرت گسترده و رو  آوردن مردم به شغل های کاذب. و ازطرفی افــــــزایش نیروهای جوان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی جـــــــــــــویای کار و نبود فرصت شغلی مناسب در شهرستان خرامه ، موجب شد تا ضرورت تغییر…