مشخضات کلی شهرستان خرامه –

مشخصات کلی شهرستان خرامه

درتابعیت استان فارس 

 

وسعت                                                                               1530         کیلومتر مربع

جمعیت                                                                             54864                  نفر

مرکزیت                                                                             شهرخرامه

جمعیت شهری                                                                  20405                  نفر

جمعیت روستائی                                                               34459                  نفر

 

تعداد بخش های تابعه                                                            دو  بخش بنامهای:

 

الف:

بخش مرکزی بمرکزیت شهر خرامه  :

 

با تعدا د 41110 نفر جمعیت ومشتمل برسه دهستان بنامهای:

 

1- دهستان خیرآباد با                                                          6616    نفر جمعیت

2-دهستان کفدهک با                                                          7390     نفرجمعیت

3- دهستان معزآباد جابری با                                               8627    نفر جمعیت

4- شهر خرامه با                                                                 18477  نفر جمعیت

5- تعداد نفطه روستایی   و آبادی                                        29      روستا وآبادی

ب:

بخش کربال بمرکزیت سلطان آباد

با تعداد13754 نفر  جمعیت

 

ومشتمل بر دو دهستان بنامهای:

 

1- دهستان سفلی با                                                          7023     نفر جمعیت

2- دهستان دهقانان با                                                         4803     نفر جمعیت

3-شهر سلطان شهر                                                           1928     نفر جمعیت

تعداد نقطه شهری                                                               یک         شهر

تعداد نقطه روستائی وآبادی                                                 29      روستا

 

  • حدود و موقعیت چغرافیایی:

 

 

 

 

شهرستان خِـرامِـه در شمال شرق شهرستان شیراز قرار گرفته و مركز آن در80 كیلومتری

شهرشیراز واقـع شده است این شهرستان از شمال به شهرستان ارسنجان از جنوب به

شهرستانسروستان، از شرق و شمال به بخش آباده طشك از تـوابع شهرستان نی‌ریز، از

غرب به بخش مركزیو بخش زرقان از توابع شهرستان شیراز محدود شده است.

 

این شهرستان كه قسمت اعظم آن در دشت كربال واقع شده است، از شمال به كـوه

نجف آباد یادوكوهك از جنوب به كوههای مُل بره، سه غلات، كوه خدا و كوه غنیمی، از شرق

به دریاچه بختـگان، كوه خانه‌كت و پیچكان و از غرب به كوه گدائون بمو محدود می شود.

 

  • موقعیت ریاضی:

 

شهرستان خرامه در بین 52 درجه و 54 دقیقه تا 53 درجه و 35 دقیقه طول شرقی بین 29

درجه و 29دقیقه تا 29 درجه و 44 دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است.

شهر خرامه كه مركز این شهرستان پیشنهادی می باشد بین 53 درجه و 19 دقیقه و 15

ثانیــه طولشرقی و 29 درجه و 30 دقیقه و 15 ثانیه عرض شمالی قرار گرفته است ..

آمار مربوط به سال 1395 می باشد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *