رود کروبندهای شش گانه

  رودخانه کــر شاهرگ حیاتی شهرستان خرامه   آب رود کرنسبتاً شيرين بوده و علاوه بر آبياري اراضي دشت‌هاي كربال، مرودشت، رامجرد و …به مصرف آب آشاميدني شيراز نيز مي‌رسد. عرض آن به‌طــور متوسط حدود 40 متر و عمق آن از6  تا  10  متر در نوسان است.       اين رودخانه با   278   كيلومترطـول،…

رویکردصنعتی شدن شهرستان خرامه

  صنعت در شهرستان خرامه   خشکسالی‌های چند ساله اخیر، علاوه بر تاثیرات منفی بردرآمد وشرایط اقتصادی ومعیشتی ، مهاجرت گسترده و رو  آوردن مردم به شغل های کاذب. و ازطرفی افــــــزایش نیروهای جوان تحصیلکرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی جـــــــــــــویای کار و نبود فرصت شغلی مناسب در شهرستان خرامه ، موجب شد تا ضرورت تغییر…

راههای ارتباطی و نقش آن در توسعه شهرستان خرامه

اهمیت راههای ارتباطی و نقش آن در توسعه شهرستان خرامه راه های ارتباطی مهمترین ابزار رسیدن به توسعه در هر منطقه ای به حساب می آیند. رشد اقتصادی و صنعتی یک منطقه با احداث راه های مناسب چندین برابر می شود. با ایجاد راههای ارتباطی مناسب دروازه های پیشرفت بر روی آن منطقه گشوده خواهد…