کجایند مردان بی ادعا؟

بسم رب  الشهداء   ما سینه زدیم بی صدا باریدند از هرچه که دم زدیم آنها دیدند مـامدّعیـــــــان صف اوّل بودیم از آخر مجلس شهدا را چیـدند     در طول تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی همیشه رادمردانی بوده اند که چون ستارگانی درخشان فرا راه دیگران و همچون شمعی سوزان و روشنی بخش محفل انس…

شهرستان خرامه و نقش آن در دفاع مقدس

شهرستان خرامه درجبهه و جنگ: مردم قهرمان و شهيدپرور خرامه، کربال و عشایر در محدوده فعلی شهرستان خرامه همگام با امت خداجوي و كفرستيز ايران اسلامي از آغاز تجاوز رژيم آتش‌افروز بعثي در جبهه‌هاي نور عليه ظلمت حضور فعال داشته و در اين راستا بیش از200 نفر شهيد وجاویدالاثر و 650 نفر جانباز و مجروح…