اقتصادی

رود کروبندهای شش گانه

  رودخانه کــر شاهرگ حیاتی شهرستان خرامه   آب رود کرنسبتاً شيرين بوده و علاوه بر آبياري اراضي دشت‌هاي كربال، […]