اجتماعی, ادبی, تاریخی, جبهه و جنگ, مردان بی ادعا

کجایند مردان بی ادعا؟

بسم رب  الشهداء   ما سینه زدیم بی صدا باریدند از هرچه که دم زدیم آنها دیدند مـامدّعیـــــــان صف اوّل […]