اجتماعی, تاریخی, جغرافیایی

تاریخ جغرافیایی شهر خرامه و شهرستان خرامه

تاريخ خرامه بسيار كهن است، ليكن از آغاز شكل گيري شهر خرامه اطلاع دقيقي در دست نيست و به‌

طور كلي قدمت شهر خرامه و سابقة سكونت در اين ناحيه به بيش ار 2500 سال برمي‌گردد